(kontumtv.vn) – Mô hình tự quản phải đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý, phát triển KT – XH, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương và đất nước.

Đây là những yêu cầu mà Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện mô hình tự quản góp ý vào việc xây dựng Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, tổ dân phố, diễn ra vào chiều 16/12 tại Hà Nội.

tu quan de nang cao chat luong quan ly, dam bao an ninh quoc phong hinh 1
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần

Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch 07, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Bí thư Trung ương Đảng giao Đảng đoàn Mặt trận xây dựng Đề án “Thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố” nhằm chuẩn bị một số nội dung trong việc ban hành các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

“Việc đưa ra các nội dung, giải pháp nhằm triển khai mô hình tự quản phải thực sự đáp ứng được mục tiêu mà các văn bản của Đảng, Nhà nước đã đề ra để hoạt động tự quản giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở nâng cao chất lượng quản lý, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương và đất nước; đồng thời là giải pháp quan trọng trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, giảm được gánh nặng về chi ngân sách nhà nước, từ đó, phát huy vai trò chủ thể của người dân”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu Tổ biên tập và Ban Soạn thảo cần làm rõ nội dung những nội dung phù hợp và chưa phù hợp của những văn bản đã ban hành quy định về chủ trì, ra quyết định thành lập, hỗ trợ kinh phí, cơ cấu tổ chức, điều kiện được tham gia, nguyên tắc hoạt động…

Bên cạnh đó, Đề án cần chỉ rõ hình thức tổ chức và hoạt động của tổ tự quản có trùng lắp với hoạt động của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Ban Công tác mặt trận, Tổ Dân vận ở cơ sở hay không. Từ đó làm rõ: những hoạt động nào cần sắp xếp lại, hoạt động nào cần xây dựng mới. Bên cạnh đó, cần phải đánh giá được mô hình tự quản có giúp được bà con cùng nhau phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự…

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, Đề án cần phải đánh giá nguyên nhân, kết quả đạt được và nhu cầu thực tế của người dân khi tham gia mô hình tự quản; phải làm rõ được vai trò chủ thể của người dân, hộ gia đình, từ đó quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp cũng phải đạt yêu cầu đó.

“Đề án cần mạnh dạn đề xuất vấn đề gì mới, không chỉ dừng lại ở mức độ tổng hợp, nhận xét, báo cáo và đề xuất những vấn đề cũ. Cao hơn nữa là có đề xuất đưa nội dung phát huy mô hình tự quản như thế nào trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII tới”, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị.

tu quan de nang cao chat luong quan ly, dam bao an ninh quoc phong hinh 2
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng báo cáo tóm

tắt quá trình triển khai xây dựng và các nội dung chính của dự

thảo Đề án.

Báo cáo tóm tắt quá trình triển khai xây dựng và các nội dung chính của dự thảo Đề án, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, để triển khai xây dựng Đề án, Ban Chỉ đạo đã hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng các nội dung, biểu mẫu báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố.

Ban Chỉ đạo cũng tổ chức 5 đoàn khảo sát về thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tại 10 tỉnh gồm: Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Thuận, Long An, Đồng Tháp.

Song song với đó, Ban Chỉ đạo cũng tiến hành phát và tổng hợp phiếu điều tra xã hội học về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố; Xây dựng 10 chuyên đề nghiên cứu khoa học, thực tiễn liên quan đến hoạt động mô hình tự quản do một số bộ, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện.

Đặc biệt trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 4 hội thảo về thực trạng, giải pháp và góp ý vào dự thảo tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp, Hà Nam với thành phần tham dự là đại diện các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương, đại diện cấp ủy, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, đại diện các tổ chức, mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, của Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành xin ý kiến bằng văn bản của các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan về dự thảo Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố.

Dự kiến, việc tiếp thu hoàn thiện dự thảo Đề án lần cuối để thông qua Ban Chỉ đạo vào cuối tháng 12/2019, để trình Ban Bí thư Đề án và các sản phẩm của Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố trong quý 1 năm 2020./.

Trần Khánh/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *