(kontumtv.vn) – Không giống lần đầu (tháng 6/2013), lần này việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ diễn ra trong một phiên họp kín, sáng thứ bảy, 15/11. Kết quả sẽ được công bố ngay buổi chiều.Một trong những hoạt động quan trọng của QH trong tuần này là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do QH bầu và phê chuẩn.

Cụ thể, sáng thứ sáu (14/11), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo một số vấn đề về việc lấy phiếu tín nhiệm. QH sau đó sẽ biểu quyết danh sách những người được QH lấy phiếu tín nhiệm và thảo luận ở đoàn.

Sáng thứ bảy (15/11), Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm. QH sau đó sẽ bầu ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Đến chiều, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu để QH thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

phiếu tín nhiệm, sách giáo khoa, sân bay, Long Thành
Ảnh: Minh Thăng

Theo thông tin VPQH đưa ra đầu kỳ họp, phiên họp lấy phiếu tín nhiệm là một phiên họp kín, và cách thức tiến hành vẫn theo nghị quyết hiện hành, tức là theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Sau khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, QH mới thảo luận việc sửa đổi nghị quyết 35 về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH, HĐND bầu và phê chuẩn.

Trong tuần này, chiều 14/11, QH sẽ thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại phiên họp tổ ngày 4/11, các ĐB có rất nhiều ý kiến khác nhau về tính thuyết phục cũng như các nguồn lực để tiến hành dự án này.

Còn chiều thứ ba (11/11), các ĐB sẽ thảo luận ở tổ về đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trong tuần này, QH cũng sẽ thảo luận tại hội trường các dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi), Doanh nghiệp (sửa đổi), Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

  • Chung Hoàng/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *