(kontumtv.vn) – Sở Công Thương tỉnh Kon Tum vừa phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp cho gần 150 cán bộ làm công tác quản lý và xử lý vi phạm pháp luật trong bán hàng đa cấp ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện và xã.

tuyen truyen

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Cục Quản lý cạnh tranh khái quát các kiến thức tổng quan về hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam; các quy định của pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp; thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp và thực tiễn công tác quản lý bán hàng đa cấp hiện nay. Qua đó cùng trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý; triển khai một số nội dung cần kiểm tra trong hoạt động bán hàng đa cấp; về trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, nhằm thực hiện tốt những quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức cho người dân và người tham gia bán hàng đa cấp để phòng ngừa và ngăn chặn các tác động tiêu cực xảy ra.

                                                                       Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *