TY LE BAO PHU BAO HIEM Y TE DAT TREN 89

(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum hiện có khoảng 471.000 người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 89%, 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

Mặc dù tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu đề ra nhưng thiếu tính bền vững, vì các nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo lớn, nhất là đối với các làng đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc diện cấp miễn phí thẻ Bảo hiểm y tế. Đến nay, vẫn còn khoảng 5.400 học sinh, sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *