Chỉ có 13% lao động tỉnh kon Tum đóng BHXH
Chỉ có khoảng 13% lao động tỉnh kon Tum tham gia đóng BHXH

(kontumtv.vn) – Ngày 2/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Chương trình số 49  thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa XI về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020. Theo đó, một trong các mục tiêu quan trọng là phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, phấn đấu đến năm 2020  trên địa bàn tỉnh có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia BHYT. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, trên địa bàn tỉnh chỉ có khoảng 13% lực lượng lao động tham gia đóng BHXH, 10% lực lượng lao động đóng Bảo hiểm thất nghiệp. Riêng tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 84%.

 Như vậy, số lao động tham gia đóng BHXH, BHYT còn rất thấp so với mục tiêu của Chương trình số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

                                                                Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *