(kontumtv.vn) – Hiện nay, tỷ số giới khi sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tăng quá mức an toàn. Cụ thể 107,7  trẻ  em sinh ra là nam/100 trẻ em sinh ra là nữ.

ty so gioi khi sinh

Để kiểm soát tốc độ gia tăng giới tính khi sinh, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1453, ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh về Phê duyệt Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 triển khai thực hiện “Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 – 2025”, với mục tiêu kiểm soát tốc độ gia tăng giới tính khi sinh của tỉnh ở mức dưới 113 trẻ em sinh ra là nam/100 trẻ em sinh ra là nữ vào năm 2020; giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tạo cơ sở thuận lợi để đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên sau năm 2025. Trong đó, tập trung tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao hiệu lực thực thi những quy định của pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh;  xây dựng và triển khai nhiều mô hình câu lạc bộ gia đình có 2 con một bề là gái hay trai không sinh con thứ 3 trở lên…

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *