(kontumtv.vn) – Báo cáo của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kon Tum cho thấy, hiện nay tỷ số giới khi sinh trên địa bàn tỉnh đã tăng quá mức an toàn, với  hơn 107 trẻ em sinh ra là nam trên 100 trẻ em nữ.

TY SO GIOI TINH KHI SINGH CUA TINH KON TUM TANG QUA MUC AN TOAN

Tỷ số giới khi sinh có sự tăng, giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2015, tỷ số này là 109 trẻ em nam/100 trẻ em nữ; năm 2017 là hơn 108 trẻ em nam/100 trẻ em nữ. Mất cân bằng giới tính khi sinh để lại nhiều hệ lụy về lâu về dài, nhất là khi nam, nữ thanh niên bước vào độ tuổi kết hôn, tình trạng thừa nam sẽ khiến một bộ phận nam giới phải kết hôn muộn hoặc không có khả năng kết hôn.

Để kiểm soát tốc độ gia tăng giới tính khi sinh trên địa bàn, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1453, ngày 30/11/2016 phê duyệt Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 triển khai “Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính giai đoạn 2016 – 2025” nhằm khống chế tốc độ gia tăng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh ở mức dưới 113 trẻ em sinh ra là nam/100 trẻ em sinh ra là nữ vào năm 2020.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *