(kontumtv.vn) – Chiều 02/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7.

Trong tháng 7, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; tăng cường kiểm tra, giữ ổn định mặt bằng giá thị trường để kiểm soát lạm phát; tập trung triển khai các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo theo quy định của pháp luật…

Trong tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường đạt gần 2.600 tỷ đồng. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh với tổng giá trị xuất khẩu đạt hơn 30 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu gần 01 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 04 xã nông thôn mới nâng cao và 06 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động triển khai và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2022 đã đề ra; trong đó, chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án mới khởi công trong năm 2022, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ giải pháp thu và theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai ngay các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu gia năm 2022 đã phân bổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tổ chức tốt Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trên cơ sở đó khẩn trương hoàn thành và trình cấp thẩm quyền thẩm định quy hoạch tỉnh. Đối với Sở Y tế, cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, trong đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân đối với dịch Covid-19, sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ và đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo lộ trình của Bộ Y tế. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án khai thác quỹ đất, tổ chức đấu giá theo quy định để tăng nguồn thu tiền sử dụng đất.

Sau phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế – xã hội, UBND tỉnh tiến hành phiên họp chuyên đề thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND tỉnh, bao gồm Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09, ngày 28/5/2019, Quyết định số 06, ngày 13/02/2020 và Quyết định số 42, ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định 48, ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc UBND tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định định mức kinh tế – kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương./.

Thu Trang – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *