(kontumtv.vn) – Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 được Trung ương và HĐND tỉnh giao, ngày 12/6/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 04 về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

h ban hanh

Chỉ thị đã nêu rõ, những năm qua, tuy công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng, nợ đọng thuế đã giảm qua các năm, nhưng vẫn còn một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao về thất thu thuế như hoạt động khai thác khoáng sản, kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản nhà tư nhân, kinh doanh xăng dầu, hộ kinh doanh cá thể và hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở và một số lĩnh vực khác.

Để đảm bảo nguồn thu ngân sách, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2017 và tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 14, ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để triển khai công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được HĐND tỉnh giao năm 2017. Trong đó đặc biệt quan tâm tăng cường khai thác nguồn thu mới và thu hồi nợ đọng thuế theo quy định, không để gia tăng thêm số nợ mới; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế đối với các lĩnh vực, ngành nghề tiềm ẩn rủi ro cao về thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.

                                                                       Quang Mẫn – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *