(kontumtv.vn) – Trước diễn biến phức tạp và khó lường của thời tiết, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn tại địa bàn tỉnh.

Kiểm tra công tác phòng chống hạn
Kiểm tra công tác phòng chống hạn

Để tiếp tục chủ động phòng, chống hạn, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh rà soát, vận động các lực lượng tham gia nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh mương; tích nước hồ chứa, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến, đào ao, giếng, đắp đập  tạm để ngăn, trữ nước; chủ động bố trí ngân sách địa phương để tiến hành các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn. Song song với tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là hệ thống kênh mương ở những khu vực có nguy cơ hạn hán, xảy ra thiếu nước  cao, các cấp ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo kiểm tra, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt do địa phương, đơn vị quản lý để tính toán cân bằng, bổ sung phương án phòng chống hạn, đồng thời chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hướng dẫn điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi; cân đối nguồn nước để xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu nước cho sinh hoạt, sản xuất. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật, kinh nghiệm tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng nước hiệu quả để người dân và các địa phương áp dụng. Trên cơ sở  rà soát, nắm chắc số liệu về nhu cầu dùng nước của các địa phương, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ động  phối hợp xây dựng kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để bổ sung cho vùng hạ du, phục vụ sản xuất và dân sinh.

                                                                                Nghĩa Hà – Quang Mẫn  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *