(k0ntumtv.vn) – Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã có Quyết định 633 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2016 – 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên theo Quyết định 297 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND TINH BAN HANH KE HOACH BAO VE VA PHAT TRIEN RUNG BEN VUNG DEN NAM 2030

Theo kế hoạch trong thời gian tới, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan đơn vị có liên quan; các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, tập trung bảo vệ 545.804 ha rừng tự nhiên hiện có. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái pháp luật và mua bán vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật; chủ động thực hiện công tác phòng chống cháy rừng, phát hiện và tổ chức chữa cháy kịp thời; giảm căn bản diện tích rừng bị thiệt hại do các nguyên nhân. Đồng thời xử lý dứt điểm đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp đang có chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm; không để phát sinh tranh chấp, xâm lấn rừng. Đẩy mạnh quản lý rừng cộng đồng, thực hiện canh tác nương rẫy bền vững theo hướng nông lâm kết hợp. Hoàn thành việc giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng, hộ gia đình quản lý, đặc biệt diện tích rừng do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Tiến hành sắp xếp, đổi mới 07 Công ty lâm nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, đặc dụng, đẩy mạnh phát triển rừng, đến năm 2030 duy trì và phát triển độ che phủ rừng của tỉnh đạt tối thiểu 63,75%.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *