(kontumtv.vn) –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum  Lại Xuân Lâm đã ký văn bản chỉ đạo, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh ngay tình trạng lạm thu đầu năm học mới 2017 – 2018.

UBND TINH CHI DAO THANH TRA, KIEM TRA VIEC THUC HIEN CAC KHOAN THU, CHI TAI CAC CO SO GIAO DUC

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo qui định của Nhà nước; tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt. Đồng thời, yêu cầu ngành Giáo dục và các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý; xử lý nghiêm các cơ sở và người đứng đầu cơ sở giáo dục xảy ra vi phạm.

Các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện vấn đề này về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/11/2017. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2017.

                                                                                     Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *