(kontumtv.vn) – Để đảm bảo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, UBND tỉnh Kon Tum đã có Công điện đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

NHIEM VU SAU TET

Trong đó, chú trọng tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh. Đặc biệt là thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đảm bảo tiến độ các dự án, công trình trọng điểm đã được xác định trong chương trình, kế hoạch công tác quý I/2017 của ngành mình, cấp mình; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ. Đó là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung giải quyết, xử lý công việc sau Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả làm việc. Chỉ đạo các cấp, ngành và động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, người dân đồng loạt ra quân lao động, sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017.

Đồng thời UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành đẩy mạnh các giải pháp, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ cụ thể đã được triển khai trong quý I, như chỉ đạo chăm sóc tốt các loại cây trồng, vật nuôi, phòng chống dịch bệnh; tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2017 đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu giao; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *