UBND TINH HUY BO KET QUA XET DUYET, BOC THAM NHAN LO DAT TAI XA IA CHIM

(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kết luận thanh tra số 1194 ngày 15/5/2018 về việc quản lý, sử dụng đất tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum. Trong  đó có nội dung hủy bỏ kết quả xét duyệt và kết quả bốc thăm của 11 trường hợp được nhận lô đất ngày 13/3/2018 của Hội đồng đăng ký đất đai xã Ia Chim. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Kon Tum tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân đã thiếu công khai, minh bạch, thiếu dân chủ trong việc điều chỉnh quy hoạch, phân lô, xét duyệt và tổ chức bốc thăm nhận đất tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim.

Trước đó, UBND thành phố Kon Tum có Văn bản số 468, ngày 09/3/2018 về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Ia Chim. Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh quy hoạch, UBND thành phố Kon Tum chưa lấy ý kiến nhân dân, chưa công khai phương án quy hoạch để nhân dân biết nhưng đã tổ chức bốc thăm cho 11 trường hợp đủ điều kiện được xét duyệt giao đất. Bên cạnh đó, việc xét duyệt phân lô đất và bốc thăm không đúng trình tự, thủ tục, thiếu công khai, minh bạch.

                                                Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *