(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì  đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể giai đoạn 2016-2020. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, lãnh đạo các sở, ngành và  các đơn vị ký kết.

DOAN THE

UBND tỉnh ký kết quy chế phối hợp với  UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh. Chương trình ký kết quy định trách nhiệm, mối quan hệ, nôi dung và phương thức phối hợp giữa UBND tỉnh với Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh,  nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường hệ thống chính trị; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; vận động nhân dân tích cực tham gia  đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

                                                                    Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *