(kontumtv.vn) – Đoàn kiểm tra UBND tỉnh Kon Tum đã có buổi làm việc với UBND huyện Đăk Glei về tình hình kinh phát triển kinh tế – xã hội 5 tháng đầu năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã chủ trì buổi làm việc.

UBND TINH KIEM TRA VA LAM VIEC VOI UBND HUYEN DAK GLEI

 Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe lãnh UBND huyện báo tình hình kinh phát triển kinh tế – xã hội 5 tháng đầu năm 2019 và ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn; đồng thời đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án, việc sắp xếp khu dân cư vùng thiên tai, kiểm tra đường giao thông từ mốc 743 đến Đồn Biên phòng 665 xã Đăk Blô.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn kết luận: Tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội 5 tháng đầu năm của huyện phát triển ổn định, an ninh – quốc phòng được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại huyện cần sớm có những biện pháp khắc phục, đó là việc xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019 phải từ nhu cầu của người dân, hỗ trợ cho bà con các loại cây, con phù hợp đem lại giá trị kinh tế cao, vận động nhân dân bảo quản các công trình, dự án  thủy lợi, nước sinh hoạt, đường giao thông. Huyện cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt tại hai xã Mường Hoong và Ngọc Linh; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia; đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, giữ vững an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

                                                    CTV Bích Hồng – A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *