(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của UBND tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Tháp làm Trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Ia H’Drai về công tác xây dựng nông thôn mới và di dân tái định cư theo Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại điểm dân cư 64 thuộc thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi và nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện Đề án 285 – Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện.

Theo đó, đến nay, huyện Ia H’Drai đạt chuẩn 05 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân trên một xã là 13,7 tiêu chí và chưa có thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện đã bố trí sắp xếp gần 2.600 hộ với 9.555 nhân khẩu tại 45/61 điểm dân cư công nhân và 106 hộ/324 nhân khẩu vào 03/07 điểm dân cư dịch vụ. Các doanh nghiệp trồng cao su đã tuyển dụng, bố trí hơn 2.700 công nhân vào các điểm dân cư công nhân.

Huyện Ia H’Drai phấn đấu đến cuối năm 2021, huyện đạt chuẩn thêm 01 tiêu chí có 01 xã và 13 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị UBND huyện Ia H’Drai và các xã tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút dân cư; UBND các xã tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể về xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt được; chính quyền địa phương làm việc với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn để xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hộ công nhân của công ty có nguồn lực sửa sang lại nhà cửa; tranh thủ, lồng ghép các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát; quyết liệt triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đến cuối năm 2021 có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

CTV Thế Thành – Văn Hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *