(kontumtv.vn) – Yêu cầu rà soát đồng bộ, lên kế hoạch cụ thể và rõ ràng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS là chỉ đạo của Chủ tịch UBND Kon Tum Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh vào chiều  22/12. Tham gia buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

tinh lam viec

Trong năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành các kế hoạch và chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc gắn liền với đặc thù của địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc, hướng dẫn triển khai các chương trình, chính sách dân tộc được tiến hành thường xuyên; tập trung tháo gỡ khó khăn tại các địa phương và tăng cường công tác tuyên truyền, dân vận tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đồng thời, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai các chính sách dân tộc, đã thực hiện đạt trên 55% dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ trồng và chăm sóc các loại cây lương thực, công nghiệp triển vọng tại địa phương như ngô lai, lúa, bời lời, keo lai; xây dựng các công trình hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, điện – nước sinh hoat, nhà văn hóa, trường học… đạt gần 80% kế hoạch được giao; hỗ trợ cho trên 13.500 lượt hộ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho ĐBDTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; cho trên 2.400 hộ ĐBDTTS đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, với kinh phí gần 16 tỷ đồng; thực hiện 7 dự án định canh định cư xen ghép trên địa bàn các huyện Đắk Hà, Sa Thầy, Kon Plong và Đắk Glei. Tuy nhiên, đánh giá chung mức độ hoàn thành các mục tiêu đặt ra vẫn chưa cao, đến nay vẫn chưa có chương trình nào thực hiện đạt 100% theo kế hoạch. Nguyên nhân chính là do nguồn vốn phân bổ chậm, việc lồng ghép chính sách dân tộc với các chương trình, dự án trên địa bàn còn hạn chế, thiếu đồng bộ; công tác rà soát, điều tra tại cơ sở chậm trễ, thiếu chính xác…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao những nỗ lực của Ban Dân tộc trong năm qua. Với trên 53% dân số là ĐBDTTS, công tác dân tộc tại địa phương là vô cùng cấp thiết và quan trọng. Vì vậy, Ban Dân tộc nói riêng và toàn bộ hệ thống chính trị nói chung cần phải đặc biệt chú trọng, quan tâm công tác này. Đặc biệt rà soát đồng bộ, lên kế hoạch cụ thể và rõ ràng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng ĐBDTTS.

                                                                          Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *