(kontumtv.vn) – Ngày 28/11, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản Phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

UBND TINH PHAT DONG PHONG TRAOTHI DUA....

UBND tỉnh kêu gọi và yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị, địa phương để tổ chức phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể hóa mục tiêu, tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc. Trong đó, tập trung chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua tới từng thôn, tổ dân phố, gắn với việc thực hiện tổ chức lại sản xuất, phát triển các hợp tác xã, cung cấp dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất bền vững. Khai thác tốt các thế mạnh của địa phương, tạo sự chuyển biến nhanh hơn về thu nhập và đời sống cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Các thôn làng thi đua giúp đỡ nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Phấn đấu từng thôn, tổ dân phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, chất lượng cuộc sống tốt, văn minh. Thi đua ứng dụng khoa học vào sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; thi đua học tập và làm theo các mô hình điển hình có hiệu quả trong sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững để nhân rộng mô hình, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, cùng nhiều phong trào thi đua thiết thực khác để phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 3-4%/năm. Riêng các huyện nghèo giảm 6-8%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng gấp 2 lần so với cuối năm 2015; cơ bản đáp ứng khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *