(kontumtv.vn) – Nhằm thực hiện mục tiêu quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng kết hợp với phát triển cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt phương án cho thuê 10.000 ha rừng tại huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông.

Trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng
Trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng

10.000 ha rừng cho thuê thuộc địa bàn 3 xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Xã Xốp của huyện Đăk Glei và 5 xã gồm Đăk Na, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Văn Xuôi thuộc huyện Tu Mơ Rông. Đây là diện tích nằm trong Quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Đối tượng được nhận thuê rừng là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn theo quy định tại Điều 25 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Việc UBND tỉnh cho thuê 10.000 ha rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng kết hợp với phát triển cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm chủ lực của tỉnh; đồng thời phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm và tăng thu nhập người dân.

Thanh Tùng – Công Luận

                                                                          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *