(kontumtv.vn) Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh (HĐNVQS) đã tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐNVQS tỉnh Đào Xuân Quí chủ trì hội nghị.

tktq2015

Năm 2015 Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã phát huy vai trò trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chấp hành và thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó các địa phương luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương có việc làm ổn định. Vì vậy, đã tạo ra sự đồng thuận cao trong nhân dân cả về nhận thức và trách nhiệm trong công tác tuyển quân. Trong số 800 công dân nhập ngũ, tỷ lệ đảng viên chiếm gần 4% (vượt chỉ tiêu trên giao), trên 34% là đoàn viên,  trên 97% có trình độ PTTH, THCS.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí nhấn mạnh: Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và thực hiện tuyển quân một đợt. Do đó, yêu cầu cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và HĐNVQS lãnh, chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tiếp tục thực hiện tốt các quy trình theo quy định, xử lý nghiêm minh những công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Trong buổi Lễ giao nhận quân các huyện, thành phố tổ chức trang trọng và phải có cầu vinh quang, trãi thảm đỏ để thanh niên trước khi nhập ngũ đi qua cầu này thấy được trách nhiệm vinh dự  được làm người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Năm 2016 trong khi chờ các văn bản hướng dẫn dưới Luật chưa gọi khám số công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có tuổi đời từ 26 – 27 tuổi. Đồng thời thực hiện đầy đủ “3 cử, 4 công khai”, “3 gặp, 4 biết” nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, cứ 3 công dân đạt một chỉ tiêu. Trong đó tuyệt đối không đổi bù sau giao quân.

                                                                                            T/H: Ngọc Lưu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *