(kontumtv.vn) – 05 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum tiếp tục phát triển, ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan; trong đó, thu ngân sách đảm bảo đúng tiến bộ, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp, giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

uy ban nhan dan tinh yeu cau

Dù vậy trong thực hiện Chỉ thị số 20, ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum năm 2019 còn nhiều hạn chế như chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, đô thị; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè còn diễn ra tại các trung tâm huyện và thành phố Kon Tum; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa triệt để.

Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 gắn với triển khai 03 lĩnh vực đột phá của tỉnh. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện lĩnh vực đột phá phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Thu Trang – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *