(kontumtv.vn) – Chiều ngày 17/6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh. Làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan  và UBND các huyện, thành phố. 

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND đã báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ BHYT; Hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021; Việc thực hiện chính sách cho người cao tuổi theo quy định của Luật người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Qua giám sát, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND  đánh giá cao những kết quả  đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung giám sát, cụ thể như: công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHYT trên địa bàn các xã, huyện còn lúng túng, nhiều địa phương chưa coi chỉ tiêu phát triển BHYT là chỉ tiêu pháp lệnh nằm trong bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm; công tác tuyên truyền, phổ biến và phát triển đối tượng tham gia BHYT, nhất là các đối tượng người DTTS không còn thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ BHYT khi chính sách thay đổi, chưa được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện; Kết quả phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) những năm qua chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là tại một số huyện có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phần lớn Hội người cao tuổi ở cơ sở chưa phát huy hiệu quả vai trò phối hợp với chính quyền địa phương trong nắm bắt các đối tượng để thực hiện trợ giúp xã hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành liên quan và các địa phương đã trao đổi, làm rõ thêm nguyên nhân của những hạn chế, trên cơ sở đó có những đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những hạn chế được đoàn giám sát chỉ ra, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông chính sách pháp luật về BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia BHYT tự nguyện, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chuyên đề giám sát của HĐND. Đối với nguồn kinh phí cho hoạt động hoa học và công nghệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc nêu rõ quan điểm, thời gian tới đơn vị nào chưa thực hiện tốt thì điều chuyển cho các đơn vị triển khai thực hiện tốt hơn nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng đề nghị các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật về BHYT nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; khắc phục tình trạng chậm cấp thẻ BHYT và sai sót thông tin trên thẻ BHYT làm ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh BHYT của người dân. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nhân lực làm công tác khoa học công nghệ theo kiến nghị của Sở KH & CN.

                                                          Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *