(kontumtv.vn) – Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản các công trình thuộc chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn lại đến thời điểm hiện nay hơn 44 tỉ đồng. Trong đó, nợ các dự án do cấp tỉnh quản lý hơn 20 tỷ đồng và nợ từ các dự án do các huyện, thành phố quản lý gần 24 tỷ đồng.

UU TIEN BO TRI TRA DUT DIEM NO DONG XDCB

Nhằm kiểm soát và xử lý các khoản nợ đọng XDCB để đảm bảo tính bền vững của nông thôn mới, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các địa phương có phương án cân đối ngân sách địa phương để xử lý dứt điểm nợ đọng trước năm 2019 và không để phát sinh nợ mới. Cụ thể, các địa phương phải ưu tiên bố trí trả nợ dứt điểm trong giai đoạn 2017-2019 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn phân cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện, xã; vốn phân cấp cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên. Đối với phần nợ đọng do cấp tỉnh quản lý, sẽ bố trí trả nợ trong các đợt rà soát Kế hoạch 2017 và năm 2018.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *