(kontumtv.vn) – Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp thống nhất một số nội dung công việc về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 22/ 5 sắp tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đào Xuân Quí chủ trì cuộc họp.

Dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lại Xuân Lâm, các thành viên và tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Họp Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum
Họp Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum

Đến nay, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đề ra. Các cấp, ngành đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử; niêm yết danh sách cử tri; in ấn, chuẩn bị tài liệu và đảm bảo cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Hội nghị hiệp thương lần 3 đã thống nhất danh sách chính thức tỉnh Kon Tum có 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 529 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 4.355 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí nhấn mạnh: Từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về thời gian, địa điểm, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với việc tham gia bầu cử; tập trung thông tin về công tác bầu cử thông qua các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đứng chân trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trên địa bàn; tiếp tục rà soát và hoàn thành việc in ấn, chuẩn bị các loại tài liệu, biểu mẫu phục vụ bầu cử; tập trung kiểm tra, đôn đốc cấp xã và các tổ bầu cử rà soát việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử. Đồng thời tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất cho địa điểm bỏ phiếu, triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn cho các loại tài liệu, vật tư phục vụ bầu cử; phối hợp với Sở Tài chính kịp thời cấp phát kinh phí để phục vụ công tác bầu cử.

      Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *