(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum do ông Huỳnh Ngọc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với Ban Thường vụ và các ủy viên Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

CONG BO QUYET DINH GIAM SAT CUA UY BAN KIEM TRA TINH UY

Theo kế hoạch, đoàn sẽ giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với Ban Thường vụ và các ủy viên Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi. Đồng thời, chọn 2 cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra trực tiếp việc triển khai các nội dung này là Đảng ủy xã Đắk xú và Bờ Y.

Đợt kiểm tra này nhằm đánh giá kết quả thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình thực hiện… để có giải pháp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết tốt hơn trong thời gian tới.

CTV Thu Trang – Đắc Chí

                                                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *