(kontumtv.vn) – Chiều 25/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Huyện ủy, Thành ủy về tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Ngọc Trung chủ trì Hội nghị.

HOI NGHI TRUC TUYEN VE TRIEN KHAI NHIEM VU NAM 2019 CUA BAN KIEM TRA TINH UY

Trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Quá trình kiểm tra, giám sát được thực hiện công khai, khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, kết luận rõ một số vụ việc; việc thi hành kỷ luật đảm bảo nghiêm minh, chính xác, kịp thời.

Trong năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 201 tổ chức Đảng và 36 đảng viên; giám sát 130 tổ chức Đảng và 21 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã trực tiếp tiến hành kiểm tra 13 đảng viên và 3 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 93 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; giám sát chuyên đề đối với 76 đảng viên, 58 tổ chức Đảng; kiểm tra tài chính đối với 13 tổ chức Đảng; kiểm tra tình hình thu nộp đảng phí đối với 76 tổ chức Đảng và 85 đảng viên.

Trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các khâu đột phá của tỉnh như đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cải cách thủ tục hành chính; tập trung kiểm tra, giám sát vào một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý tài nguyên môi trường, trật tự đô thị. Đồng thời tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *