(kontumtv.vn) – Tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 39 nội dung; trong đó, gồm 11 báo cáo, 28 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Sáng 8/7, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND Y Ngọc báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và các nội dung trình kỳ họp.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc cho biết, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8.165 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 6,47%, đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố và cao nhất trong khu vực Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 13.006 tỷ đồng, đạt 43,4% kế hoạch và tăng 23,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 1.789 tỷ đồng, đạt 38,9% dự toán và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công khoảng 896 tỷ đồng, đạt 39% so với thực nguồn kế hoạch vốn được giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân của cả nước (22,34%).      Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như thu ngân sách nhà nước còn chậm so với kế hoạch; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; sản xuất nông, lâm nghiệp còn khó khăn; vùng chuyên canh rau, hoa xứ lạnh chưa được phát huy tiềm năng, lợi thế; cải tạo vườn tạp chưa đạt yêu cầu; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND Y Ngọc cho biết nguyên dẫn đến những hạn chế: Nguyên nhân là do các tháng đầu năm 2024 nắng nóng và khô hạn kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông lâm nghiệp, làm giảm sản lượng điện và số thu nộp ngân sách nhà nước từ các nhà máy thủy điện; thị trường bất động sản chậm phục hồi, kết quả bán đấu giá đất chưa đảm bảo kế hoạch; việc thực hiện chính sách miễn, giảm thuế của Quốc hội, Chính phủ đã ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách năm 2024.”

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra trong năm 2024, tại Kỳ họp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo cụ thể nhiệm vụ, giải pháp tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024.

Ông Hoàng Trung Thông, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết, qua nắm bắt tình hình chung, cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh hết sức đồng lòng, tin tưởng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương các cấp, đã quan tâm thực hiện các giải pháp phù hợp để đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị – kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, cử tri còn nhiều boăn khoăn lo lắng như tình trạng lừa đảo trên không gian mạng; tình trạng xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, buôn bán hàng lậu, hàng kém chất lượng vẫn còn xảy ra, nhất là Sâm Ngọc Linh giả; công tác đấu giá, khai thác quỹ đất chưa có tiến triển; công tác bồi thường giải phóng mặt mặt còn chậm trễ; công tác quản lý nhà nước về mặt đất đai còn hạn chế, nhất là cấp GCNQSDĐ còn chậm trễ, kéo dài; nhiều hộ gia đình tái định cư chưa ổn định; công tác giải quyết kiến nghị của người dân có nơi còn chậm trễ, chưa dứt điểm. Ông Hoàng Trung Thông cũng thông tin những ý kiến, kiến nghị trọng tâm  của cử tri tại Kỳ họp thứ 7.

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm cho biết, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 84 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã và đang được giải quyết: “Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết, trả lời cử tri theo quy định của pháp luật; đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan ngân sách nhưng chưa cân đối được nguồn lực để thực hiện  như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sa chữa các tuyến giao thông, thủy lợi…kế hoạch, lộ trình để thực hiện, đồng thời thông tin đến cử tri để biết; những nội dung vượt thẩm quyền, UBND tỉnh đã kiến nghị các cấp xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị thuộc 07 nhóm vấn đề được cử tri quan tâm.

Chiều 8/7, đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm 2024 cũng như phân tích những hạn chế, khuyết điểm. Đồng  thời, thảo luận các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân sách; lĩnh vực đầu tư công; lĩnh vực văn hóa, xã hội. Thông tin của phiên thảo luận sẽ được phản ánh trong chương trình thời sự sau.

Cử tri quan tâm đến Kỳ họp có thể gọi vào đường dây nóng 0260. 6252058. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua đường dây nóng sẽ được các cơ quan chức năng tổng hợp, trả lời tại Kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh khoá XII./.

Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *