(kontumtv.vn) – Ngày 14/3, Đoàn giám sát số 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Hữu Toàn – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Kon Tum về chương trình giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011- 2016.

UY BAN THUONG VU QUOC HOI GIAM SAT VIEC QUAN LY VA SU DUNG NGUON VON VAY NUOC NGOAI TAI KON TUM

Trong giai đoạn 2011- 2016, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 19 chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, với tổng mức đầu tư trên 2.600 tỷ đồng. Trong đó, đã có kế hoạch bố trí vốn trên 1.100 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2016, đã giải ngân gần 1.000 tỷ đồng, đạt trên 88% so với kế hoạch vốn đã bố trí. Trong tổng số 19 chương trình, dự án trong giai đoạn 2011- 2016 đã có 11 dự án đã kết thúc, hoàn thành công tác giải ngân. Nhìn chung các dự án tập trung trên các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp giảm nghèo bền vững, hạ tầng kinh tế – xã hội, năng lượng, y tế, giáo dục. Kết quả thực hiện các chương trình, dự án đã góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân trong vùng dự án, được các nhà tài trợ kiểm tra, đánh giá đạt mục tiêu và hiệu quả đề ra, sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích, góp phần giải quyết những khó khăn, rào cản tại vùng dự án và sự phát triển kinh tế – xã hội chung của địa phương.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặc biệt quan tâm đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, nhất là trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn để Quốc hội nắm bắt và có cơ sở để điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách hợp lý, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả từng chương trình, dự án đầu tư; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nước ngoài trong thời gian tới.

Quang Mẫn – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *