VIEC NUOI CON BANG SUA ME GAP NHIEU KHO KHAN

(kontumtv. vn) – Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông, đến nay nhận thức của người dân, cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum về tầm quan trọng và lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ đã được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ bà mẹ cho trẻ bú sớm trong 1 giờ đầu sau khi sinh đạt gần 100%. Số bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu được nâng lên.

Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù của tỉnh, phần lớn các bà mẹ nuôi con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều bà mẹ phải đi làm sớm sau khi sinh, cộng với tình trạng đẻ dày, đẻ nhiều, bà mẹ ăn uống thiếu dinh dưỡng sau khi sinh, nên tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu còn ít. Công tác này cần tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh hơn nữa, gắn truyền thông với hỗ trợ, khuyến khích duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ, đảm bảo cho trẻ phát triển bền vững.

 

Quang Mẫn – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *