(kontumtv.vn) – Với mục tiêu quản lý, sử dụng, bảo vệ, phát triển rừng và đất rừng hiệu quả, bền vững, nâng cao đời sống của người dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, vừa qua Viện Tư vấn phát triển (CODE) phối hợp với UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tổ chức đánh giá công tác phối hợp thực hiện Dự án Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông.

Viện CODE làm việc với UBND huyện Kon Plông
Viện CODE làm việc với UBND huyện Kon Plông

Các đại biểu đã tập trung đi sâu thảo luận thực trạng quản trị tài nguyên thiên nhiên dựa vào luật tục của cộng đồng dân tộc Hrê ở xã Pờ Ê. Viện CODE  cho rằng cộng đồng người dân tộc Hrê ở xã Pờ Ê có truyền thống bảo vệ rừng, sống gắn bó với rừng từ lâu đời. Mặc dù rừng và đất rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham hay chính quyền xã quản lý, nhưng nhiều diện tích rừng vẫn được người dân tự nguyện bảo vệ để duy trì những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo nguồn nước sản xuất và sinh hoạt cho cộng đồng dân cư. Năng lực quản lý rừng của cộng đồng ngày càng được nâng cao.

Chính quyền các cấp huyện Kon Plông đã hỗ trợ tích cực cho Dự án trong việc triển khai giao đất gắn với giao rừng, linh hoạt lồng ghép phù hợp các chương trình, chính sách của Nhà nước như Chương trình 30a đối với các diện tích đất rừng sản xuất; phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham trong việc khoán bảo vệ rừng phòng hộ cho các hộ dân; ủng hộ sự nhận diện các quy ước, luật tục tốt đẹp.

Kết quả sự phối hợp giữa Viện CODE và UBND huyện Kon Plông trong thực hiện Dự án Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại xã Pờ Ê từ năm 2014 tới nay đã giao 674 ha đất rừng cho cộng đồng; xây dựng 04 vườn ươm cây bản địa tự nhiên có giá trị kinh tế cao để cung cấp, hỗ trợ giống cho người dân; phê duyệt 04 bản Quy ước cộng đồng và xuất bản được 01 bộ tài liệu nghiên cứu về luật tục của người Hrê. Bước đầu hình thành mạng lưới quản lý, bảo vệ rừng liên thôn. Từ những kết quả thiết thực này, tại cuộc họp, 2 bên đã đề ra các giải pháp, hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian đến, đồng thời, nhân rộng mô hình tại xã Pờ Ê cho địa bàn xã khác.

                                                                         CTV Thiều Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *