(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ: “Việc mời 17 đại diện của bà con Việt kiều tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là việc làm rất tích cực”.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII sắp diễn ra tại Hà Nội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng (ảnh: Thanh Hà)

Trong thời gian vừa qua, MTTQ Việt Nam đã mời 17 đại diện người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII. Chủ trương này đã một lần nữa khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Trước thềm Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XIII, phóng viên VOV.VN phỏng vấn ông Nguyễn Tài Phương, Việt kiều Mỹ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về việc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mời đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam?

Ông Nguyễn Tài Phương: Theo tôi việc mời những người đại diện của bà con Việt kiều tham gia vào Ủy ban Trung ương MTTQ là một đổi mới trong phương thức hoạt động của Mặt trận. Đó là một hình thức gắn kết hơn nữa bà con người Việt ở nước ngoài với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đúng như chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp đã quy định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là  đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Chính vì thế khi MTTQ Việt Nam cụ thể hóa các chủ trương bằng hành động cụ thể, là mời 17 đại diện của bà con Việt kiều tham gia ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là một việc làm rất tích cực, được bà con người Việt ở nước ngoài hoan nghênh, ủng hộ.

PV: Thưa ông, với vai trò là một trong những đại diện của bà con người Việt ở nước ngoài tham gia vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về việc MTTQ tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của bà con ta ở nước ngoài trong thời gian vừa qua?

Ông Nguyễn Tài Phương: Theo tôi, MTTQ Việt Nam rất tích cực, chủ động trong vấn đề tiếp thu ý kiến của bà con. Mặt trận ngày càng có nhiều hoạt động đổi mới để tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của bà con ở nước ngoài. Trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác ra nước ngoài, tiếp xúc trực tiếp với bà con, từ đó có những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước phù hợp và thực tế hơn với nhu cầu của bà con. Điển hình là việc góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam đề xuất bỏ thời hạn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam và quy định này được Quốc hội thông qua tại kỳ họp vừa qua. Việc này rất được bà con ủng hộ, khuyến khích bà con người Việt Nam ở nước ngoài giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng đất nước.

Là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, chúng tôi đã đi công tác tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở nhiều nước. Trong các buổi tiếp xúc, chúng tôi đã mời bà con tham dự, đã tạo được sự gần gũi giữa MTTQ Việt Nam với bà con.

Qua kinh nghiệm của tôi, nếu việc tuyên truyền chỉ ở trong nước thì sẽ có nhiều hạn chế, nhưng nếu tổ chức được những chuyến đi công tác như vậy, có đông bà con tham dự thì sẽ phát huy được hiệu quả tốt, tạo niềm tin của bà con đối với hoạt động của Mặt trận cũng như các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Qua các chuyến công tác, chúng tôi cũng nhận thấy rằng, cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng gắn bó, quan tâm sâu sắc hơn tới các diễn biến ở trong nước và luôn hướng về quê hương đất nước.

PV: Trước thềm Đại hội VIII, bà con người Việt ở Mỹ có những tâm tư nguyện vọng cũng như đề xuất gì gửi tới Đại hội, thưa ông?

Ông Nguyễn Tài Phương: Bà con hiện nay rất quan tâm đến việc phát triển kinh tế- xã hội cũng như các diễn biến ở đất nước. MTTQ Việt Nam là đại diện về quyền lợi và nghĩa vụ của bà con nên bà con theo dõi rất sát sao những hoạt động của Mặt trận. Bà con mong muốn qua Đại hội 8 này, Mặt trận phát huy thêm sức mạnh của Mặt trận, đặc biệt là những quy định trong Hiến pháp 2013 khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là  đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà con cũng mong muốn MTTQ Việt Nam làm tốt hơn công tác ngoại giao nhân dân, vấn đề cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với đó, MTTQ làm tốt công tác phản biện xã hội để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, trong đó có bà con Việt kiều để bà con ngày càng gắn bó với quê hương, ngày càng tích cực đầu tư vào trong nước để xây dựng quê hương đất nước.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Minh Hòa/VOV.VN (thực hiện)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *