(kontumtv.vn) – Việt Nam tiếp tục khẳng định là nước có trách nhiệm, tích cực và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 27/9 đã diễn ra Sự kiện Điều ước quốc tế (Treaty Event) bên lề Phiên thảo luận cấp cao thuộc Khóa họp thứ 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Tại sự kiện này, Việt Nam tiếp tục khẳng định là nước có trách nhiệm, tích cực và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

viet nam tich cuc, chu dong ung pho voi bien doi khi hau hinh 1
Đại sứ Đặng Đình Quý trao cho đại diện Liên hợp quốc Văn kiện phê

duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý đã nộp lưu chiểu Văn kiện phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ozon tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, tích cực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sẵn sàng hợp tác với các nước, cộng đồng quốc tế trong việc kiểm soát và loại trừ các chất làm suy giảm tầng Ozon. Với việc nộp lưu chiểu Văn kiện phê duyệt, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 82 trên thế giới phê chuẩn Bản sửa đổi. Việt Nam hiện là thành viên đầy đủ của Công ước Viên về bảo vệ tầng Ozon, Nghị định thư Montreal và các Bản sửa đổi, bổ sung Nghị định thư./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *