(kontumtv.vn) – Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 9 tháng đầu năm 2017  ước thực hiện đạt hơn 6.140 tỷ đồng, tăng gần 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

VON DAU TU PHAT TRIEN 9 THANG DAU NAM 2017  UOC THUC HIEN DAT HON 6.140 TY DONG

Trong đó, nguồn vốn Nhà nước do Trung ương quản lý ước đạt hơn 600 tỷ đồng, nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt hơn 1.380 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực ngoài nhà nước ước đạt hơn 4.134 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 25 tỷ đồng.

Nguồn vốn Nhà nước do Trung ương và địa phương quản lý chủ yếu đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu, xây dựng hạ tầng về lĩnh vực thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế. Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực ngoài nhà nước chủ yếu của khu vực hộ dân cư trong xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu thực hiện các khoản mục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị không qua xây dựng cơ bản; bổ sung vốn lưu động và sửa chữa nâng cấp tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.                     

Thanh Tùng – Công Luận

                                                              

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *