CHUONG TRINH

(kontumtv.vn) – Tại tỉnh Kon Tum, Ban Truyền hình Tiếng dân tộc (VTV5) Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp với Đài PT- TH 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội thảo hợp tác sản xuất chương trình tại khu vực Tây Nguyên.

Hội thảo tập trung thảo luận để xây dựng cơ chế phối hợp cộng tác tin bài, hỗ trợ phương tiện kỹ thuật, đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa VTV5 với Đài PT-TH 5 tỉnh Tây Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng, thời lượng các chương trình, chuẩn bị cho việc thành lập kênh riêng VTV5 Tây Nguyên trong thời gian tới.

Quang Mẫn – Duy Phong   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *