(kontumtv.vn) – Theo kế hoạch của UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), phấn đấu đến năm 2020, xã Đăk Rơ Ông sẽ về đích nông thôn mới. Để cụ thể hóa mục tiêu này, thời gian qua, xã đã được quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng thực hiện.

Trước đây, con đường đi đến khu sản xuất của nhân dân thôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông gặp rất nhiều khó khăn, có đoạn thì đá sỏi gập ghềnh, có đoạn thì lầy lội, trơn trợt. Từ nguồn kinh phí 1,7 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, cuối tháng 5/2018, con đường có chiều dài 1,3 km này đã được bê tông hóa hoàn toàn. Kể từ đây, người dân trong thôn rất vui mừng, phấn khởi vì đã có thể đi lại và vận chuyển nông sản dễ dàng vào mùa mưa. Anh A Khai, người dân trong thôn nói: “Trước đường này toàn đá không, bây giờ Nhà nước đã đầu tư đường thì đi lại thuận lợi. Bà con yên tâm sản xuất, mùa mưa thì sản xuất, buôn bán đi qua đi lại rất dễ dàng. Nhờ đoạn đường này bà con thấy yên tâm hơn và cố gắng sản xuất nhiều hơn nữa”.

Ra quân làm đường giao thông nông thôn
Ra quân làm đường giao thông nông thôn

Công trình đập thủy lợi Đăk Ting phục vụ tưới tiêu cho 25 ha  đất sản xuất trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông. Công trình có tổng kinh phí đầu tư 960 triệu đồng từ nguồn vốn Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, được xây dựng hoàn thành vào tháng 12/2017. Nhờ có công trình này, tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thủy lợi của xã Đăk Rơ Ông đã chính thức được hoàn thành.

Từ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đến nay, xã Đăk Rơ Ông đã cơ bản hoàn thành 10/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2018, xã phấn đấu hoàn thành thêm 4 tiêu chí nữa về lĩnh vực giao thông, giáo dục, thu nhập bình quân đầu người và tỉ lệ hộ nghèo. Anh A Chin, Thôn trưởng thôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông cho biết: “Trước đây cũng có nhiều khó khăn về đi lại, bây giờ có nhiều thuận lợi do chính sách của Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư về đường các thôn, liên thôn với nhau. Đặc biệt nhất là đã làm đường đến khu vực sản xuất, bà con cũng rất phấn khởi vì có đường đi thuận tiện, dễ trao đổi hàng hóa. Đời sống vật chất của bà con đã đi lên hơn trước rất nhiều”.

Hướng đến mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm 2020, xã Đăk Rơ Ông tiếp tục tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn; tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm kêu gọi sự chung tay của nhân dân. Đồng thời chú trọng các giải pháp hỗ trợ về cây giống, con giống cho hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Ông Lâm Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Một số tiêu chí dễ thì chúng tôi đã hoàn thành được, những tiêu chí đã hoàn thành thì cố gắng giữ vững. Khó khăn nhất là hộ nghèo và thu nhập. Xã kiến nghị là một số tiêu chí cần đến kinh phí thì mong Nhà nước sớm hỗ trợ để xã hoàn thành. Vì đây đã làm theo kế hoạch, lộ trình rồi thì năm 2019 trong đó đề nghị 12 tỷ, năm 2020 là 6 tỷ nữa thì mới hoàn thành, đạt được 19 tiêu chí”.

Từ việc quan tâm xây dựng nông thôn mới, diện mạo khu vực nông thôn trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông đã có nhiều khởi sắc, người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Nhà nước, cùng chung tay xây dựng gia đình ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *