(kontumtv.vn) – Huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Lễ đăng ký xây dựng làng văn hoá kiễu mẫu, không còn tà đạo hà mòn tại thôn 8, xã Đăk Tờ Re.

_KonRay

Xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy có 12 thôn, làng; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 95%. Thời gian trước đây, trên địa bàn xã đã có một số bà con làng Kon Dơ Xing do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin nghe theo lời kẻ xấu, tin theo Đức Mẹ hiện hình Hà Mòn, sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị địa phương. Nhưng đến nay bà con trong xã đã từ bỏ và không nghe theo tà đạo Hà Mòn, chăm lo phát triển sản xuất, nên đời sống ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Tại buổi lễ, nhân dân làng Kon Dơ Xing đã ký cam kết quyết tâm xây dựng làng thành làng văn hóa kiểu mẫu, không còn người tin theo tà đạo Hà Mòn; đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu xóa đói giảm nghèo bền vững; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường, cảnh quan sạch đẹp.

Nhân dịp này, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng quà  30 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích trong công tác xây dựng thôn, làng văn hóa .

                                                                                       CTV Thành Trung – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *