(kontumtv.vn) – Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum đã tổ chức tổng kết 10 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

XA DOAN KET TONG KET 10 NAM XAY DUNG NONG THON MOI

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, xã Đoàn Kết đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức thực hiện lộ trình nông thôn mới. Năm 2015 Đoàn Kết là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến 6/2019 tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới tại xã gần 78 tỷ đồng. Xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng các mô hình đạt hiệu quả. Kết cấu hạ tầng được đầu tư phát triển một cách đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm chú trọng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 10,5 triệu đồng/người năm 2010 lên 35 triệu đồng/người hiện nay; tỷ lệ hộ nghèo từ 225 hộ năm 2010 xuống còn 47 hộ, chiếm khoảng 4,7%  dân số; tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng từ 61%  năm 2010 lên 83,4% năm nay.

Sau 10 năm thực hiện nông thôn mới, bài học được Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã  rút ra đó là sự quan tâm thường xuyên, sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền, xây dựng kế hoạch phù hợp, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác tuyên truyền để phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chương trình.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *