(kontumtv.vn) – Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới” giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo mô hình kinh tế tổng hợp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xã Hà Mòn (Đăk Hà, Kon Tum) tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới.

Trồng cây ngắn ngày trên vùng đất bán ngập lòng hồ thủy điện
Trồng cây ngắn ngày trên vùng đất bán ngập lòng hồ thủy điện

Đề án của xã là ngoài việc tạo điều kiện cho người dân thực hiện tái canh cây cà phê bằng giống mới có năng suất, chất lượng cao thay thế cà phê già cỗi, quá chu kỳ khai thác, địa phương vận động người dân thay cây bóng mát vườn cà phê bằng các loại cây bơ, sầu riêng hiệu quả kinh tế cao; kết hợp với chăn nuôi gà, vịt trong cùng một diện tích để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Mục đích của đề án tiến tới xây dựng thương hiệu, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng “Gà thả vườn Hà Mòn”. Đề án được cán bộ, nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng và bước đầu đã có một số mô hình mang lại hiệu quả. Cùng với đó xã khuyến khích người dân tận dụng quỹ đất vùng bán ngập lòng hồ Thủy điện Plei Krông phát triển cây hoa màu ngắn ngày; tận dụng mặt nước lòng hồ nuôi các loại cá thương phẩm chất lượng cao; vận động người dân phát huy nội lực tiếp tục đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Với cách làm này, thu nhập bình quân đầu người của xã Hà Mòn hiện đạt trên 45 triệu đồng/năm, tăng hơn 8 triệu đồng so với thời điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống của người dân được nâng lên, xã tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới; trong đó 5 tiêu chí được nâng lên rõ nhất là thu nhập, hạ tầng giao thông, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. 

Quang Mẫn – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *