Phát triển nuôi cá nước ngọt ở Sa Nhơn
Phát triển nuôi cá nước ngọt ở Sa Nhơn

(kontumtv.vn) – Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng sống và thu nhập của nhân dân, trong những năm qua Đảng ủy, Chính quyền xã Sa Nhơn (Sa Thầy, Kon Tum) đã tạo mọi điều kiện và lồng ghép các nguồn vốn từ nhiều chương trình để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật; vận động, định hướng cho nhân dân tận dụng phát huy hết các tiềm năng sẵn có để canh tác.

Vì vậy, toàn bộ diện tích đất ở địa phương được tận dụng và đưa vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2016 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 27 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với những năm đầu triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nhân dân còn tích cực tham gia đóng góp ngày công, vật kiến trúc, tiền để hoàn thiện hệ thống đường giao thông, thủy lợi, tổng kinh phí đã thực hiện hơn 5,8 tỷ đồng. Trong đó nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 1,7 đồng. Các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, trạm y tế phục vụ tốt về nhu cầu khám sức khỏe của người dân.

Đến nay, Sa Nhơn đã cơ bản đạt 19 tiêu chí và đang đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đã hoàn thành Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *