(kontumtv.vn) – Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Glei (Kon Tum), nên UBMTTQVN xã Xốp đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, tham gia bảo vệ an ninh trật tự thôn làng.

Xã đã xây dựng được 7 tổ an ninh trật tự, 7 tổ tự quản an toàn xã hội, 7 người có uy tín trên 7 thôn, bản. Từ năm 2015 trở lại đây, toàn dân đã đăng ký cam kết xây dựng khu dân cư không có tội phạm, khu dân cư không có người khai thác trái phép lâm sản, đảm bảo phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng. Ông A Ruổi, Chủ tịch UBND xã Xốp cho biết: “Chúng tôi đã tuyên truyền cho bà con trên địa bàn xã không chặt phá rừng trái phép. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật kể các phương tiện, xử lý các đối tượng khi khai thác, vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật”.

Cán bộ thôn. xã tuyên truyền tại hộ gia đình
Cán bộ thôn, xã tuyên truyền tại hộ gia đình

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng thời điểm, địa phương. Bà Y Đóa, Chủ tịch  UBMTTQ xã Xốp nói: “Để thực hiện tốt nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận phối hợp với ba, ngành, đoàn thể tuyên truyền về thứ nhất thực hiện trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thứ hai vệ sinh môi trường; thứ ba thực hiện về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về an ninh chính trị và an toàn xã hội trên địa bàn”.

Để huy động tài năng, trí tuệ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là 12 xã, thị trấn, 112 khu dân cư đã có những việc làm cụ thể và đạt được hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được tăng cường, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBMTTQ Việt nam và các tổ chức thành viên phát động, nhất là cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” ngày càng đi vào chiều sâu, theo hướng thiết thực và có sức lan tỏa rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, UBMTTQVN các cấp đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền. Bà Y Lệ Hương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đăk Glei cho biết: “Thời gian qua, MTTQVN các cấp đã tăng cường làm tốt công tác dân vận. Qua công tác dân vận đã tạo được sự đồng thuận cho nhân dân phát huy vai trò phản biện, giám sát, phản biện xã hội của nhân dân đối với các chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn, đặc biệt trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các nội dung liên quan đến đổi mới phương thức hoạt động của chúng tôi đưa mục tiêu hoạt động của MTTQVN các cấp hướng về cơ sở, với tinh thần gần dân, sát dân, hiểu dân, để phục vụ nhân dân tốt hơn. Chúng tôi muốn khắc phục tình trạng hoạt động hình thức trong hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể”.

 Từ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã khẳng định được vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tạo niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

                                                                                        CTV A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *