(kontumtv.vn) – Sáng 24/9, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và toàn quân, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương trình Đại hội; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 40 đồng chí và sẽ cùng 21 đại biểu đương nhiên thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X II của Đảng. Đại hội đã thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

xay dung quan doi nhan dan viet nam chinh quy, tinh nhue hinh 0
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức​/TTXVN​).

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, thành công của Đại hội là kết quả của thành công Đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Quân đội và quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Quân ủy Trung ương cũng như các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đồng thời, đó là sự đóng góp trí tuệ, công sức của toàn quân; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan xây dựng Đảng của Trung ương hướng dẫn, giúp đỡ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X sẽ góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là động lực to lớn để cổ vũ mạnh mẽ cho toàn quân phấn đấu, vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là một dấu mốc quan trọng trong thời kỳ phát triển mới của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu sau Đại hội, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp thu ý kiến phát biểu của Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội để thảo luận, xây dựng Nghị quyết lần thứ XII của Đảng.

Nhân dịp này, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị , tổ chức và các cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức quốc phòng , người lao động trong toàn quân đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thi đua lập nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, lao động, sản xuất, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Trước đó, trong sáng 24/9, Đại hội đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, với 100% đại biểu tán thành. Theo đó, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội trong thời gian tới là: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số quân, binh chủng hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị bất ngờ…

xay dung quan doi nhan dan viet nam chinh quy, tinh nhue hinh 1
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

Nghị quyết nêu rõ các chủ trương, giải pháp của Đảng bộ Quân đội như: Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đảng bộ Quân đội nâng cao chất lượng xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Đảng bộ Quân đội xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện ba đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, biên chế Quân đội; huấn luyện và đào tạo; thực hiện chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội và cải cách hành chính.

Đảng bộ Quân đội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại về quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội. Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó…/.

Theo TTXVN/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *