(kontumtv.vn) – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý tại hội nghị sơ kết Kết luận 16 của Bộ Chính trị khóa 11 và Chỉ thị 26 của Ban Bí thư khóa 10 về công tác thông tin đối ngoại sáng nay.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong thời gian tới tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về thông tin đối ngoại; vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

thông tin nhạy cảm,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,Võ Văn Thưởng
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo phối hợp hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại.

“Nói cách khác là chúng ta nhận diện rõ hơn tuyên truyền thông tin đối ngoại để làm gì, đến ai, ai đứng ra tuyên truyền, tuyên truyền bằng cách nào, như thế nào”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Ông yêu cầu cần nghiên cứu kỹ các quan điểm, nhiệm vụ nêu ra trong kết luận 16 và chương trình hành động về thông tin đối ngoại. Vì cán bộ hay thay đổi, nếu không quán triệt lại sẽ chỉ biết nói theo, nói chung chung, nói đúng nhưng không trúng, không giải quyết được vấn đề cụ thể, yêu cầu đặt ra.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, trong điều kiện thông tin có tính chất toàn cầu hóa, vũ bão như hiện nay cần phải ý thức mọi thông tin quan trọng trong nước đều có tính chất đối ngoại và đều ảnh hưởng đến đối nội.

Đổi mới thông tin đối ngoại

Ông cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo phương châm “chính xác kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”. Cùng với đó sử dụng hiệu quả các chương trình, sản phẩm thông tin, tiến bộ của khoa học công nghệ nhất là tiến bộ internet trong tuyên truyền.

Bên cạnh đó, cần chủ động cung cấp thông tin lành mạnh, đúng đắn đến nhân dân, bạn bè trong và ngoài nước.

Đánh giá về công tác thông tin đối ngoại, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho hay, lần đầu tiên chúng ta có chiến lược về thông tin đối ngoại, đây là cơ sở quan trọng để các ban, bộ ngành, địa phương triển khai công tác thông tin đối ngoại bài bản toàn diện, đạt kết quả cao…

“Những chuyển biến đó góp phần quan trọng trong chính sách đối ngoại chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Ông đánh giá, hoạt động thông tin đối ngoại triển khai chủ động, đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất. Nhiều chủ trương, chính sách, quan điểm của Việt Nam đối với vấn đề khu vực và quốc tế… được cung cấp kịp thời.

Ngoài ra, công tác thông tin đối ngoại đã tranh thủ được chính giới và học giả, báo chí quốc tế uy tín trong ủng hộ VN và làm cho bạn bè thế giới hiểu đúng, đồng tình ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta.

“Công tác thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước, làm cho nhân dân thế giới nhìn đúng, ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam trong việc phản đối các thế lực trong tranh chấp chủ quyền biển đảo, hoạt động trái phép trên vùng biển, đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý còn nhiều hạn chế như nhận thức về thông tin đối ngoại chưa đồng đều, chưa đầy đủ; chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

“Ở đây nói là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị là không sai. Nhưng nói cái gì cũng nhấn mạnh trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thì chúng ta không thấy được trách nhiệm của tập thể từng đơn vị trong tổ chức”, ông nhắc nhở.

Ông Thưởng chỉ rõ, việc cung cấp thông tin nhất là vụ việc nhạy cảm, phức tạp mới nảy sinh còn qua nhiều cấp nhiều khâu, có lúc còn bị động, dung túng và thông tin ra ngoài còn hạn chế không chỉ ngôn ngữ, hành văn mà cả hình thức, cách tiếp cận, hình ảnh…

Thu Hằng/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *