Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Măng Đen
Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Măng Đen

(kontumtv.vn) – Thực hiện ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng về phát triển khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kế hoạch triển khai của UBND tỉnh, hiện nay huyện Kon Plông đã rà soát quỹ đất, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh xây dựng Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, với quy mô 130 ha trên cơ sở nâng cấp, chuyển đổi Trại Thực nghiệm thuộc Trung tâm Ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ tỉnh và Trung tâm Dạy nghề Măng Đen.

Huyện cũng tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án rau hoa xứ lạnh để mở rộng diện tích theo kế hoạch đã đề ra, nhằm hình thành vùng sản xuất rau, hoa, quả xứ lạnh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh; triển khai xây dựng quy chế quản lý các dự án đầu tư vào khu quy hoạch rau, hoa, quả xứ lạnh trên địa bàn huyện; tiến hành điều chỉnh quy hoạch khu rau, hoa xứ lạnh lên quy mô 3.000 ha để làm cơ sở xây dựng Đề án thành lập Vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen. Đồng thời  xúc tiến thành lập Tổ hợp tác sản xuất rau, hoa, quả, thực hiện hỗ trợ trong việc đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm này; từng bước thực hiện các quy trình để các sản phẩm nông nghiệp tại huyện được cấp giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm rau sạch, sản phẩm an toàn, VietGAP.

  Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *