(kontumtv.vn) – Công an huyện Đăk Tô đã bàn giao cơ sở cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại địa phương.

Sau khi bàn giao sẽ gắn trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC của Chủ tịch UBND xã, thị trấn, mỗi địa phương sẽ tổ chức thành lập đội phòng cháy, tuyên truyền công tác phòng cháy, tổ chức xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở khu dân cư, nhất là đối với những địa phương có nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện, nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ cao. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ sở kinh doanh, chủ hộ gia đình và các cá nhân trong chấp hành các quy định pháp luật về PCCC & CHCN.

CTV Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *