(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 -2021”, trong năm 2020, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các xã biên giới tổ chức hơn 870 buổi tuyên truyền, vận động, với hơn 50.700 lượt người tham gia. Trong đó, tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các hiệp định, quy chế biên giới; phòng, chống buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, pháo nổ; cách phòng, chống dịch Covid-19…

Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của nhân dân khu vực biên giới được nâng lên, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thôn, làng, góp phần cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

                                                                            Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *