(kontumtv.vn) – Kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27 tháng 7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đang được phép hoạt động phải tạm dừng từ 22 giờ đến 05 giờ ngày hôm sau. Đây là một trong những điểm đáng lưu ý trong Công điện 04 UBND tỉnh vừa ban hành.

Theo công điện 04 của UBND tỉnh, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khả năng lây lan vào địa bàn tỉnh rất cao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách đáp ứng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 03 ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Đặc biệt, kể từ 00 giờ 00 phút ngày hôm nay, 27 tháng 7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đang được phép hoạt động phải tạm dừng từ 22 giờ đến 05 giờ ngày hôm sau và trong khoảng thời gian này người dân chỉ được ra khỏi nhà để giải quyết công việc thật sự thiết yếu; tạm dừng các hoạt động tập thể dục thể thao tại quảng trường, công viên, vườn hoa hoặc các nơi công cộng. UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát địa bàn, trực tiếp kiểm tra việc tổ chức thực hiện; chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, cơ sở vi phạm và áp dụng biện pháp rút giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở cố tình vi phạm phòng chống dịch./.

Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *