(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 02, ngày 06/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh người dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Ngọc Hồi đã cụ thể hóa Nghị quyết thông qua việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng học sinh người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Huyện Ngọc Hồi có gần 17.000 học sinh các bậc học, trong đó tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số chiếm gần 60%. Những năm qua, huyện đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp  nâng cao chất lượng giáo dục học sinh người DTTS. Thầy giáo Ngô Tấn Quyết – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi cho biết các cơ sở giáo dục đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng học sinh DTTS. Trong đó, chú trọng vào việc dạy phụ đạo, dạy bồi dưỡng, tổ chức thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với bậc mần non và tiểu học; khuyến khích thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS; nhân rộng và triển khai mô hình bán trú dân nuôi, cặp lồng cơm đến trường đối với những trường có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn ở các bậc học mần non và tiểu học.

Bên cạnh đó, huyện quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đến nay, đội ngũ giáo viên được củng cố, bổ sung, chuẩn hóa về trình độ và được bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trong toàn ngành hơn 92%; việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường được huyện quan tâm triển khai đảm bảo về số lượng, cơ cấu, trình độ và kỹ năng sư phạm. Qua đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phù hợp với học sinh người DTTS. Cô giáo Huỳnh Thị Tường Vy – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sa Loong cho biết: “Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên của nhà trường đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, cơ bản về số lượng và cơ cấu bộ môn cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhà trường. Đối với cán bộ, giáo viên  nhân viên thì được tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như là tham gia học các lớp tiếng dân tộc để có thể gần gũi và hiểu các em học sinh của mình hơn.”

Để đổi mới phương pháp dạy học linh hoạt đảm bảo phù hợp với sự phát triển tư duy, tâm sinh lý lứa tuổi học sinh người DTTS, trường PTDT bán trú THCS Ngô Quyền đẩy mạnh việc dạy các phương pháp thực hành; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; đa dạng hóa các hình thức học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh người DTTS phù hợp với thực tế tại địa phương. Đồng thời chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém… Theo thầy giáo Đinh Văn Truyền Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Ngô Quyền, nhờ vậy, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh được đảm bảo, chất lượng và ý thức học tập của các em đã được nâng lên, góp phần duy trì chất lượng giáo dục của huyện. Tỷ lệ học sinh người DTTS có học lực khá, giỏi; học sinh đạt các thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật đã có những chuyển biến tích cực và rõ nét.

Việc nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh người dân tộc thiểu số được huyện Ngọc Hồi chú trọng thực hiện đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo tỉ lệ học sinh người dân tộc thiểu số ra lớp đúng độ tuổi, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Thầy giáo Ngô Tấn Quyết – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi khẳng định: “Trong thời gian qua, công tác giáo dục học sinh nói chung và học sinh dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã đạt nhiều kết quả đáng mừng. Trong đó, chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số đã được nâng lên, động cơ ý thức học tập của học sinh ngày càng có chuyển biến tích cực, công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục TH, THCS ở các xã, thị trấn tiếp tục được duy trì giữ vững.”

Trong thời gian tới, huyện Ngọc Hồi tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động đặc thù với đối tượng học sinh người DTTS; củng cố, sắp xếp mạng lưới, quy mô trường lớp phù hợp gắn với huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh người DTTS. Huyện phấn đấu đến năm 2030, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường vùng dân tộc thiểu số; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ chuyên cần của học sinh người dân tộc thiểu số các cấp học từ 99% trở lên./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *