(kontumtv.vn) – Để củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, thành phố Kon Tum chú trọng xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Kon Tum có 01 Trung tâm y tế và 21 Trạm y tế xã, phường.100% trạm y tế có nhà trạm, hầu hết các Trạm y tế được đầu tư về hạ tầng và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu triển khai các hoạt động chuyên môn. Từ năm 2017, bằng các nguồn kinh phí hỗ trợ, thành phố xây dựng, cải tạo, mở rộng 15 trạm y tế xã, phường. Đến nay, 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 100% Trạm y tế có bác sỹ, có hộ sinh, tổ chức khám, chữa bệnh BHYT;gần 85% dân số được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử tại Trạm y tế.

Các Trạm y tế xã khai thác áp dụng danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh theo Thông tư 43/2013;có 14/21 Trạm y tế thực hiện đạt từ 70% danh mục kỹ thuật. Năm 2022, có 100% Trạm y tế đăng ký thực hiệntrên 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến cơ sở; 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã./.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *