(kontumtv.vn) – Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch và truyền thông huyện Đăk Tô phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh 24/4/1972 – 24/4/2022 và 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Mẹ Việt Nam anh hùng, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, chương trình nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt  90 phút với 19 tiết mục và sự tham gia của 250 diễn viên không chuyên.

Thông qua chương trình nhằm nâng cao chất lượng phong trào văn hoá, văn nghệ trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hoá tinh thần cho đông đảo quần chúng nhân dân; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Nguyệt Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *